Καθαρισμός κήπων και οικοπέδων

Ο καθαρισμός των κήπων ή οικοπέδων από προϊόντα κοπής – κλαδέματος και αγριόχορτα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ιδίως τους θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητος για λόγους υγείας αλλά και πρόληψης (από πυρκαγιά, τρωκτικά, φίδια κλπ).

Σε όλη την χώρα, οι δήμοι απαιτούν από τους πολίτες να έχουν τα οικόπεδά τους καθαρά κατά τους θερινούς μήνες, ενόψει της εκάστοτε αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου- 31 Οκτωβρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται διώξεις και πρόστιμα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τον καθαρισμό των ανωτέρω προϊόντων από το οικόπεδο του πελάτη και την τοποθέτησή τους -ανάλογα με το μέγεθος και την συνολική ποσότητα – σε σάκους ή σε κάδο αποκομιδής που ενοικίασε ο πελάτης ή ακόμη και σε φορτηγό.

Ο καθαρισμός γίνεται είτε με χορτοκοπτικά μηχανήματα είτε με εκσκαπτικά μηχανήματα.

Αν θέλετε να καθαριστεί ο χώρος σας με χορτοκοπτικά μηχανήματα, θα έρθουμε στον χώρο σας και θα κόψουμε τα πάσης φύσεως χόρτα και φυτά που θα μας υποδείξετε και φεύγοντας όλα θα είναι καθαρά.

Αν ο χώρος σας χρειάζεται περισσότερη δουλειά κι έχει ανάγκη απομάκρυνσης κλαδιών και μπάζων, θα έρθουμε με εκσκαφέα, φορτηγό και κάθε άλλο απαιτούμενο μηχάνημα για να κάνουμε την αποκομιδή και την απόρριψη σε κάδο που θα έχετε ενοικιάσει.

  • 6932 299540
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© GardenView. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink.